Back to top

 

 

 Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w celu zacieśniania relacji polsko-węgierskich i propagowania nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej już w ramach programu pilotażowego w 2018 r. uruchomił w szkołach na Węgrzech nauczanie języka polskiego. Uczniowie węgierscy, którzy podjęli się nauki języka bratanków, mieli możliwość przyjechać do Polski w lipcu 2019 roku na obóz językowy organizowany dla nich przez Instytut (relacja: https://kurier.plus/node/681).

Z początkiem 2020 roku naukę języka węgierskiego rozpoczęli uczniowie szkół w Polsce. Uroczysta inauguracja nauczania języka węgierskiego w Polsce odbyła się 3 marca 2020 roku w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 12 (relacja: https://kurier.plus/node/1182). Od tamtej pory do Programu Nauczania Języka przystąpiło kilkanaście szkół z Polski i Węgier, a liczba uczniów stale rośnie. Oferta kierowana do uczniów obejmuje kurs języka węgierskiego / polskiego w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu prowadzonych w szkole oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych eventach o charakterze edukacyjno-kulturalnym organizowanych w siedzibie Instytutu lub instytucjach zaprzyjaźnionych. Ponadto w maju 2022 roku nasi najlepsi uczniowie z Polski mieli możliwość wyjazdu na tygodniowy obóz językowy na Węgry (relacja: https://kurier.plus/node/3453).

Nauka języka węgierskiego i polskiego to świetna zabawa i wyzwanie, które procentuje znajomością języka i kultury bratanków. Językiem węgierskim włada jedynie 15 mln osób na świecie. Językiem polskim około 50 mln. Nie każdy może się pochwalić umiejętnością mówienia po węgiersku, czy po polsku! Czekamy na zgłoszenia polskich i węgierskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które chciałyby poszerzyć swoją ofertę zajęć dodatkowych o lekcje języka węgierskiego / polskiego, którego znajomość jest niezmiernie ważna dla zacieśniania relacji polsko-węgierskich, lepszego poznania kraju bratanków, a uczniom zapewni możliwość nawiązania nowych przyjaźni. Czekamy także na zgłoszenia szkół, które chciałyby zorganizować lekcje, warsztaty lub prelekcje tematyczne dla swoich uczniów w zakresie historii stosunków polsko-węgierskich, specyfiki języka węgierskiego / polskiego, czy walorów turystyczny naszych bratnich krajów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: uniwersytet@kurier.plus

W skrócie:

Do kogo skierowany jest Program Nauczania Języka?

Program Nauczania Języka skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Polski i Węgier, które chciałyby poszerzyć swoją ofertę zajęć dodatkowych o lekcje języka węgierskiego / polskiego lub zorganizować lekcje, warsztaty lub prelekcje tematyczne dla swoich uczniów.

 

Co zapewnia Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej szkołom zainteresowanym przystąpieniem do Programu?

W przypadku szkół zainteresowanych wprowadzeniem dodatkowych lekcji języka Instytut finansuje i organizuje kurs, zapewniając nauczyciela oraz honorarium dla nauczyciela, lekcje dodatkowe w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu [1 x 90min. lub 2 x 45 min. / tydz.], nadzór metodyczny, materiały do nauki, dla najlepszych uczniów możliwość wyjazdu na 5-7 dniowy obóz językowy na Węgry / do Polski organizowany przez Instytut, dodatkowe spotkania organizowane w siedzibie IF w Warszawie dla uczniów uczęszczających na dodatkowe lekcje, możliwość odbycia praktyk / zaliczenia wolontariatu w Instytucie [oferta dla uczniów uczęszczających na lekcje] oraz wsparcie udzielane szkole w zakresie znalezienia szkoły partnerskiej na Węgrzech / w Polsce.

W przypadku szkół zainteresowanych organizacją lekcji tematycznych Instytut finansuje i organizuje spotkanie w siedzibie lub w szkole, zapewniając prelegenta oraz honorarium dla niego, prelekcję lub warsztat dostosowany długością trwania do tematu spotkania, materiały dla uczniów.

 

Co musi zapewnić szkoła chcąca przystąpić do Programu?

Po stronie szkoły pozostaje zapewnienie sali, w której będą odbywać się lekcje języka lub spotkanie tematyczne, wsparcie organizacyjne w zakresie dotarcia do uczniów i ustalenia terminu lekcji, w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej zapewnienie możliwości korzystania z platformy szkolnej, w przypadku konieczności dokonania zmian w planie lekcji uznanie konieczności utrzymania terminu zajęć z języka węgierskiego.

 

Jak przystąpić do Programu?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: uniwersytet@kurier.plus

Koordynator Programu skontaktuje się z Państwem celem ustalenia szczegółów współpracy.

Lata