Back to top
Publikacja: 27.07.2020
Ankieta

UWAGA – Przedłużamy termin!

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka uprzejmie informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem i zgodnie z oczekiwaniami wydawców przedłużamy termin składania ankiety wydawniczej do 31 października 2020 r.

ANKIETA

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, działający na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 538 – dalej: Instytut), w związku z planem rozpoczęcia Programu Wydawniczego zwraca się do wydawnictw w Polsce i na Węgrzech z prośbą o zapoznanie się i uzupełnienie ankiety, która pozwoli Instytutowi rozpocząć procedurę wydawania książek we współpracy z wydawnictwami. Do ankiety dołączamy listę książek, których przetłumaczenie, wydanie, rozpowszechnienie na rynku oraz promocja są dla Instytutu priorytetowe.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych kosztów wydania pozycji, które wzbudzają Państwa zainteresowanie.  

OPIS PRZEDMIOTU ANKIETY

Tłumaczenie, wydanie, promocja, oraz wprowadzenie do ogólnopolskiej lub ogólnowęgierskiej dystrybucji polskiego lub węgierskiego wydania książki we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Ankieta służy do oszacowania wartości wydania poszczególnych książek.

Przewidywane elementy współpracy:

  • Pozyskanie praw autorskich/licencji do przetłumaczenia oryginału oraz jego wydania i rozpowszechniania
  • Zapłata należnych opłat i honorariów
  • Redakcja techniczna, skład, łamanie oraz projekt okładki
  • Redakcja merytoryczna i korekta językowa, przygotowanie ew. dodatkowych przypisów
  • Ogólnokrajowa dystrybucja w sklepach stacjonarnych oraz internetowych (wraz z wykazem partnerów dystrybucyjnych)
  • Przekazanie określonej ilości egzemplarzy bezpłatnych
  • Udostępnienie Instytutowi fragmentu dla celów promocyjnych na portalu Instytutu
  • Rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych i honorowych w uzgadnianej ilości
  • Oznaczenie informacji w publikacji o Instytucie – w formie wymaganej przez Instytut

W załącznikach znajdziecie Państwo listę książek (załącznik nr 1) oraz formularz ankiety (załącznik nr 2).

Prosimy również o załączenie do formularza szacunkowego kosztorysu (załącznik nr 3).

Instytut informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia.

Prosimy o przekazanie uzupełnionego formularza ankiety wraz z szacunkowym kosztorysem w terminie do 31 października 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja2@kurier.plus.

ZAŁĄCZNIKI:

1.         Lista książek (pobierz)

2.         Formularz ankiety (pobierz)

3.         Formularz kosztorysu (pobierz)

Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: redakcja2@kurier.plus.