Back to top
Publikacja: 03.09.2018
od Dyrektora Instytutu

„Tak naprawdę Polacy i Węgrzy nawet nie przypuszczają, 
jak wiele mają z sobą wspólnego”

Wacław Felczak

Pilny student i wybitny historyk, a w czasie zniewolenia Polski – organizator i komendant łączności kurierskiej na trasie Londyn-Budapeszt-Warszawa. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej więzień polityczny, skazany na dożywocie. Po odzyskaniu wolności w 1956 roku Wacław Felczak poświęca się badaniom dziejów Węgier i Europy Środkowej. Przede wszystkim jednak uczy polskości i wymaga od swoich studentów  należytego przygotowania się na moment, kiedy nikt Polakom nie będzie dyktować, co wolno im robić.  I co niemniej ważne, zaraża wszystkich wokół swoim niezłomnym optymizmem, że odzyskanie niepodległości po prostu jest nieuchronne. 

Profesor Wacław Felczak miał szczęście doczekać niepodległej RP, zaś w Instytucie  Współpracy Polsko-Węgierskiej ucieleśnia się jego niezachwiane przekonanie o potrzebie jak najlepszego kształcenia i wykorzystywania talentów młodych ludzi, o konieczności wspierania ich rozwoju i karier także w sposób instytucjonalny, o wielkim znaczeniu polsko-węgierskiej sympatii i  przyjaźni, którą Polacy i Węgrzy powinni pielęgnować, ale też dzielić się tym darem z innymi narodami. 

Dzięki przenikliwości najważniejszych liderów życia publicznego w Polsce i na Węgrzech, oddajemy Państwu do dyspozycji usługi Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej w Warszawie. Dla Rady, Międzynarodowej Rady Instytutu oraz węgierskiej Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie nastał tym samym czas wytężonej pracy. Jej owocami będą: zrealizowane przez Państwa projekty, dobrze wykorzystane stypendia, efektywniejsza i intensywniejsza współpraca oraz nowe jej obszary: od nauki i gospodarki po kulturę, oświatę, sport i wiele innych. 

Jakże aktualne pozostają wciąż słowa profesora Wacława Felczaka sprzed półwiecza, kończące jego Historię Węgier: 

Mało jest narodów, których losy, zarówno w okresach chwały, jak i poniewierki, rozkwitu i upadku, tak by do siebie przystawały, tworząc niejako kliszę jednego i tego samego obrazu. (…) I mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej.

Maciej Szymanowski
dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka 

felczak_tablica.jpg

Tablica pamięci prof. Wacława Felczaka w Collegium Eötvösa w Budapeszcie